Aktualności 


UWAGA!
od 1 stycznia 2019 obowiązują nowe wzory wniosków >>

Zebrania Komisji odbywają się cyklicznie raz w miesiącu:

Najbliższe zebranie: 07.10.2020 r.
termin składania wniosków do 24.09.2020. do godziny 14.00

Terminy kolejnych zebrań: 
...10.2020 

Ze względu na wprowadzenie w dniu 13 marca 2020 r. stanu zagrożenia epidemicznego w Polsce
 Komisja pracuje zdalnie i rozpatruje sprawy za pośrednictwem komunikacji elektonicznej.
Prosimy o kontakt mailowy: lke_sggw@sggw.pl
Wnioski w wersji "papierowej" należy wysłać pocztą
lub składać w Kancelarii Głównej SGGW (budynek 34, p. 22, codzinnie od 8.00-12.00)
lub sekretariacie Komisji po wczesniejszym umówieniu.

Przed wypełnieniem wniosku i streszczenia nietechnicznego prosimy o zapoznanie się z instrukcją dostępną na stronie.

Wnioski nlezy złożyć (PDF na mail oraz wersja papierowa) najpóźniej 10 dni roboczych przed zebraniem!
.:: proszę przesłać wniosek mailowo do wstępnej weryfikacji przed wysłaniem/złożeniem oryginałów do sekretariatu lke ::.

wnioski złożone w późniejszym terminie będą rozpatrzone na kolejnym posiedzeniu Komisji
wniosek składamy w 3 egzemplarzach + wersja elekroniczna (PDF)

W trakcie oceny wniosków komisja etyczna sprawdza m.in czy:
1. projekt jest uzasadniony z naukowego lub edukacyjnego punktu widzenia lub jest wymagany przez prawo;
2. cele projektu uzasadniają wykorzystanie zwierząt; 
3. projekt jest zaplanowany tak, aby umożliwić wykonywanie procedur w sposób możliwie najbardziej humanitarny i przyjazny dla środowiska.

Doświadczenia na zwierzętach mogą być przeprowadzane tylko w placówce wpisanej do wykazu jednostek doświadczalnych oraz po uzyskaniu następujących zezwoleń:
1. wyznaczenia dla osób planujacych i przeprowadzających doświadczenia wydane przez kierownika jednostki doświadczalnej (użytkownika);
2. zgody lokalnej komisji etycznej na przeprowadzenie doświadczenia.

Zwierzęta przeznaczone do doświadczeń powinny pochodzić z jednostek uprawnionych do prowadzenia hodowli zwierząt laboratoryjnych lub od dostawców zwierząt doświadczalnych >>> wykaz